Vanliga gymnasieprogram i Sverige

Att bestämma sig för vad man ska läsa på gymnasiet är inte alltid någon enkel och rolig historia, utan något som kan bidra till en hel del ångest och oro. För att göra det lättare för sig själv att komma fram till ett bra beslut, är det A och O att vara väl påläst om vad de olika programmen faktiskt har att erbjuda. Vilka vägar finns det att gå, och vad exakt läser man egentligen? Här ska vi redogöra för några av de vanligaste gymnasieprogrammen i Sverige, vad de har för profil och vilken typ av kunskap som ska ingå.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett av de gymnasieprogram som brukar toppa ansökningsstatistiken i Sverige. Här läser man ämnen som språk, filosofi, psykologi och historia – allmänbildande ämnen med goda möjligheter att fördjupa sig i det som intresserar en lite extra. Samhällsvetenskapsprogrammet vill hjälpa sina studenter att utveckla ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt, med breda kunskaper i ämnen som demokrati, miljö och etik. Man kan också välja en speciell inriktning, utifrån de frågor man vill syssla mer med. Exempel på några av de inriktningar som finns är Media, Beteendevetenskap, Språk och Samhällsvetenskap. För att vara behörig att få gå Samhällsvetenskapsprogrammet ska man ha godkända betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Geografi, Historia, Samhällskunskap, Religion samt i minst 5 andra ämnen.

Naturvetenskapsprogrammet är ett gymnasieprogram med fokus på saker som rör den fysiska världen, och dess sätt att fungera. Ämnen som matematik och fysik varvas med bland annat biologi och kemi, och här ges studenten många möjligheter att fördjupa sig i de olika kurserna. Programmet genomsyras av ett vetenskapligt tänkande, där man får lära sig att både göra experiment och tolka och kritisera andras – allt sett ur en naturvetenskaplig synvinkel. Logiska förklaringar och formler till diverse fenomen är återkommande ledstjärnor. När man läser Naturvetenskapsprogrammet finns det ett antal olika profiler att välja på, bland annat Musik eller Naturvetenskap och samhälle. På så vis kan man kombinera den stadiga naturvetenskapliga grund som utbildningen ger, med ett annat intresse man kanske har. För att få behörighet till Naturvetenskapsprogrammet krävs det godkänt i ämnena Svenska eller Svenska som andraspråk, engelska, Matematik, Fysik, Kemi, Biologi samt minst ytterligare 6 ämnen.

Teknikprogrammet är gymnasieutbildningen där man lär sig allt om hur teknik i olika former produceras, utvecklas och används – både av oss individer och av samhället i stort. Kunskaper om tekniska processer varvas med frågor som entreprenörskap och eget företagande, och även en naturvetenskaplig strimma vävs in. Beroende på vilken inriktning man väljer kan man läsa lite mer nischade kurser som design, konstruktion, programmering, produktionskunskap, miljö- och energikunskap och webbutveckling. En hel del möjligheter att fördjupa sig inom mer grundläggande ämnen som matematik och fysik erbjuds också. För att vara behörig att söka in till Teknikprogrammet ska man ha godkända betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk, engelska, Matematik, Fysik, Kemi, Biologi och minst 6 andra ämnen.

Estetiska programmet är ett av de nationella gymnasieprogram i Sverige som sticker ut mest, jämfört med de linjer som går mer åt det naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga hållet. Här får studenterna givetvis en bred och allmän kunskapsbas i de grundläggande ämnena som språk, matematik och historia – men utöver det så får de också en stor del konstnärliga och kreativa ämnen. På Estetiska programmet skapar, upplever och tolkar man olika former av konst och kultur, genom att syssla med exempelvis dans, fotografi eller musik. Det finns ett antal olika inriktningar att välja på, varav Bild, Dans, Media, Musik och Teater är de allra vanligaste. Inom ramen för dessa profiler kan eleverna få fördjupade kunskaper i just sina specialintressen, och få resurser till att kunna utveckla olika kreativa talanger. I en del fall krävs inträdesprov när man söker in till utbildningen, och till dessa är goda förberedelser naturligtvis A och O. Gymnasiebehörighet till Estetiska programmet har man när man har godkända betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk, engelska, Matematik samt minst 9 andra ämnen. I de fall färdighetsprov tillämpas ska förstås även detta vara godkänt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *