Vad olika gymnasieprogram kan leda till

Många är nog de som helst av allt skulle slippa gymnasiet, och börja med sitt drömjobb direkt när den obligatoriska grundskolans sista dag är över. Tyvärr ser ju inte verkligheten riktigt ut på det viset – idag väger en utbildning alltid tyngst, och studier av olika längd och nivå krävs för ganska många av de där drömjobben. Förvisso finns det inte några dörrar som definitivt kan stängas om du skulle råka välja ”fel” på gymnasiet – möjligheten att tänka om och ta en ny bana finns alltid kvar – men det blir helt klart enklast om gymnasieprogrammet går i linje med det du kommer att syssla med i framtiden. Därför kan det vara värt att tänka igenom vilka möjligheter det program du funderar på faktiskt ger – leder det till en specifik yrkesexamen eller ger det lite bredare framtida valmöjligheter? Här kan du läsa om några vanliga gymnasieprogram, och vilka slags jobb de kan tänkas leda till i framtiden.

  • Handels- och administrationsprogrammet är ett program för den som vill läsa ämnen som försäljning och service, praktisk marknadsföring, småföretagande och turism. Denna utbildning passar med andra ord bra för den som i framtiden vill jobba som till exempel försäljare, inköpare, reseledare eller varför inte inom hotellbranschen.
  • Teknikprogrammet är programmet där eleverna pluggar bland annat konstruktion, materiallära, webbdesign och databashantering, samt en hel del matematik. Denna utbildning lägger grunden för fortsatta högre studier i teknik och naturvetenskap, som i sin tur kan vara inriktade mot till exempel miljö, samhällsbyggande eller medieteknik.
  • Hantverksprogrammet är ett så kallat yrkesförberedande program, som med andra ord leder till en specifik yrkesexamen. Beroende på vilken skola man går på kan man välja olika yrkesinriktade profiler, som till exempel djurskötare, frisör, bagare och glasblåsare.
  • Naturvetenskapliga programmet hör till de gymnasieprogram som har rykte om sig att vara av det lite tuffare slaget. Här bidrar urvalet av kurser till att eleverna får en bred naturvetenskaplig grund att stå på, som en god förberedelse inför vidare studier på högskola och universitet. Eftersom man läser mycket matematik, biologi, kemi och fysik kan man till exempel söka in till utbildningar som läkare, forskare eller ingenjör.
  • Vård- och omsorgsprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram där eleverna går ut med en god kompetens inom olika vårdrelaterade ämnen. Till exempel finns här inriktningar som demens, handikapp, akutsjukvård och barn- och ungdomssjukvård. Exempel på jobb som vård- och omsorgsprogrammet kan leda till är habiliteringsassistent, mentalskötare och undersköterska. Att fortsätta studera för att bli till exempel sjuksköterska är också vanligt.

One thought on “Vad olika gymnasieprogram kan leda till

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *